Kategori arşivi: Eğitim

Rekabetçi Koşullarda Stratejik Pazarlama Eğitimi

Hikmet-Gedikli-Stratejik-Pazarlama-Yeditepe-Akademi

Eğitim İçeriği:

•   Durum Analizi
•   Pazar Analizi (PESTE Analizi ve Porter’s 5 Güç Analizi)
•   Rakip Analizi (Direkt ve indirekt rakiplerin belirlenmesi)
•   Firma Analizi (Ürün/Hizmet Özellik, Üstünlük, Faydaları; Kritik Başarı Faktörleri)
•   Pazar Tanımlama (Segmentation)
•   Hedef Müşterileri Belirleme (Targeting)
•   SWOT Analizi
•   Ürün Konumlandırma (USP Belirleme)
•   Marketing Mix – 4P, 7P, 7C Kavramları
›    Ürün, (Özellik/Üstünlük/Fayda, Ürün Yaşam Döngüsü, BCG Matrix)
›    Fiyatlandırma,
›    Dağıtım Kanallarının İncelenmesi,
›    İnsan Kaynağının Organizasyonu,
›    Promosyon (Tutundurma Faaliyetleri)
›    Fiziksel Adres,
›    Süreç
•   Hedef Belirleme (Yıllık, 6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık, günlük hedeflerin SMART oluşturulması)
•   Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi
•   Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Kontrol Süreçleri

Eğitmen: Hikmet Gedikli
Eğitim Süresi: 2 gün